Συμμετοχή μας στο εργαστήριο με θέμα: «Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συμπράξεων και των Εταίρων τους. Καλές πρακτικές εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο».

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» συμμετείχε, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας κ. Ιωάννη Μαλτέζου, στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε με θέμα: «ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συμπράξεων και των Εταίρων τους. Καλές πρακτικές εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο».
Το εργαστήριο έλαβε χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, «Διοικητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες ενεργοποίησης-έναρξης των πράξεων 2018-2019 του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κοινωνικές συμπράξεις Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας».
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, στο οποίο ο ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» εκπροσωπήθηκε από την Αντιπρόεδρο κ. Ηλιάδη Ελένη, αναπτύχθηκαν τα θέματα της εμπειρίας διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ, η στρατηγική κοινωνικής ένταξης στην Πελοπόννησο, η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της εταιρικότητας, αλλά και οι καλές πρακτικές τοπικής κοινωνικής πολιτικής, η διαχείριση έργων και η πολιτική προστασίας πολιτικών δεδομένων.

Συμμετοχή μας στο εργαστήριο με θέμα: «Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συμπράξεων και των Εταίρων τους. Καλές πρακτικές εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο».