Αποτελέσματα έρευνας ασθενών της All.Can

Στις 24 Ιουλίου, η All.Can International δημοσίευσε μια νέα έκθεση η οποία επισημαίνει τα κενά που απαιτούν βελτιώσεις στην περίθαλψη του καρκίνου. Οι «αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με την ογκολογική περίθαλψη: ευκαιρίες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας» θα αποκαλύψουν ευρήματα από έρευνα ασθενών που διεξήχθη σε περισσότερες από 10 χώρες. Με την έρευνα ασθενών της All.Can ζητήθηκε από περίπου 4.000 ασθενείς με καρκίνο και φροντιστές ασθενών να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ανεπαρκειών στη περίθαλψη και φροντίδα τους. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το 20% των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη σπαταλάται σε αναποτελεσματικές παρεμβάσεις, γεγονός που την καθιστά τομέα που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής.
Μάθετε περισσότερα: https://buff.ly/2JQgXLp #PatientInsights

Αποτελέσματα έρευνας ασθενών της All.Can