Εκλογή της κας Καίτης Αποστολίδου στην θέση της Προέδρου της ECPC (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο).

Ιδιαίτερη τιμή & χαρά για την οικογένεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου αλλά και για όλη την κοινότητα των Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα μας, η εκλογή της κας Καίτης Αποστολίδου στην θέση της Προέδρου της ECPC European Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο).

Η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ & Αντιπρόεδρος της ECPC, από το 2013 και για έξι συναπτά έτη, με έντονη διεθνή παρουσία και δραστηριότητα, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Ομπρέλας, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 440 Οργανώσεις Ασθενών με Καρκίνο απ’ όλη την Ευρώπη, φέροντας το μεγάλο φορτίο και την ιδιαίτερη ευθύνη για τη χάραξη της στρατηγικής για την επόμενη μέρα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε μια Ευρώπη των Ανισοτήτων και των διαφορετικών αναγκών.

Η εν λόγω επιτυχία, πέραν από τιμή, συνιστά και ευκαιρία για τη χώρα μας να προχωρήσει στα απαραίτητα εκείνα βήματα που θα βελτιώσουν την ογκολογική περίθαλψη και την ποιότητα ζωής των ασθενών με Καρκίνο.

Εκλογή της κας Καίτης Αποστολίδου στην θέση της Προέδρου της ECPC (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο).