Ομάδα εθελοντών

Ο “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των νέων εθελοντών.

Η κατάλληλη εκπαίδευση και η εμψύχωση των εθελοντών μας, εκτός από κοινωνική  αναγκαιότητα για ουσιαστική συμπαράσταση στους ασθενείς και τις οικογένειες τους,  συμβάλει όπως και κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια στον εν γένει πολιτισμό μας.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους αλλά και την παροχή φροντίδας, πρώτων βοηθειών και ενημέρωσης για την εθελοντική αιμοδοσία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φροντιστές όχι μόνο καρκινοπαθών αλλά και άλλων ασθενών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εθελοντές λαμβάνουν μέρος σε μια ομάδα στήριξης του έργου τους, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε ειδικές δράσεις που οργανώνονται.

Οι ομάδες εκπαίδευσης εθελοντών για την υποστήριξη των ασθενών έχουν 3μηνη διάρκεια.