Ομάδα διδασκαλίας οισοφάγειου ομιλίας

Σκοπός της ομάδας είναι να βοηθήσει τον ασθενή μετά τη χειρουργική αφαίρεση του λάρυγγα να αποκαταστήσει την επικοινωνία και ομιλία του με τη βοήθεια εναλλακτικών τρόπων φώνησης. Η οισοφάγειος ομιλία είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μη χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της φώνησης, όπου το άτομο εκπαιδεύεται να συγκεντρώνει τον εισπνεόμενο αέρα στον οισοφάγο, τον οποίο στη συνέχεια προωθεί με ελεγχόμενο τρόπο (προκαλώντας δόνηση των μαλακών ιστών του ανώτερου τμήματος του οισοφάγου) προς την στοματική κοιλότητα οπότε και παράγεται ήχος και ομιλία. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι η παραγόμενη φωνή ακούγεται πολύ πιο φυσική σε σχέση με άλλες τεχνικές, καθώς και ότι δεν απαιτείται νέα χειρουργική παρέμβαση ούτε και χρήση κάποιας εξωτερικής συσκευής ή των χεριών του ασθενούς. Στα κυριότερα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η δυσκολία και η μεγάλη διάρκεια εκμάθησης της μεθόδου (συνήθως απαιτούνται 3-9 μήνες για την τελειοποίηση της ομιλίας).

Υπεύθυνη ομάδας: κα Βασιλική Βαλαβάνη